Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Natalija Simeonovic - Gal.SULUJ, Bgd, sept.2013.

Godina rođenja

1974.godine

Fakultet

Likovnih umetnosti Beograd

Član udruženja

ULUS-a od 2000.godine

Natalija Simeonovic

 

Rodjena je 1974.god. Diplomirala je na fakultetu umetnosti u Beogradu 1997.godine, gde je i magistrirala 2002.godine. Trenutno je na doktorskim umetnickim studijama na Fakultetu za umetnost i dizajn ( Megatrend univerzitet ) u Beogradu. Izlagala je na 10 samostalnih i vise grupnih izlozbi u zemlji i inostranstvu. Zaposlena kao predavac na Visokoj skoli strukovnih studija Beogradska politehnicka. Clan ULUS-a od 2000.godine.

 

 DRUGI KRUG

 

Kao i na svojoj prethodnoj izložbi O-dvojenosti, Natalija Simeonović nastavlja  likovno tumačenje istorije alhemijskog simbolizma. Svojstveno alhemijskom postupku, izložba Drugo dva nalazi svoj tematski okvir u sintezi dve akademske oblasti: nauke i umetnosti.

Alhemijski eksperimenti obeležili su period kasnog srednjeg veka u hrišćanskoj Evropi, kada pojmovi kao što su racionalno i spiritualno, jezičko i numeričko, magijsko i tehničko, kreativno i istraživačko, nisu bili tretirani kao odvojeni sistemi ljudske kulture. Alhemijske operacije, kao kombinatorne i sintetičke, nalikuju onome što danas nazivamo multimedijalnom strukturom dela. Zato Natalija Simeonović, stepenovanjem četiri faze alhemijskog ciklusa, koristi vizuelnu tehniku ne samo u službi estetike, već u svrhu pripovedačke naracije i matematičke računice. Putem gradacije, od crnog do crvenog, od slike do teksta, od jednine do množine, od smeše do rastvora, od anime do animusa, slikarka sastavlja ovu izložbu kao ilustrativnu knjigu ukoričenu galerijskim prostorom.

S obzirom da su danas nauka i umetnost razdvojene kategorije, činjenica da alhemija nije priznata kao naučna disciplina (ni od strane nauka koje su iz nje proizašle), ne sprečava umetnike da reflektuju ovo mistično poglavlje naučne prošlosti. I kao što nauka, posle alhemije, napušta svoju magijsku supstancu, tako umetnost u alhemiji pronalazi svoj naučni legitimitet i psihoanalitičku funkciju. Zato ova izložba, sa jedne strane, materijalizuje likovnu inspiraciju same autorke, ali sa druge, autorizuje njenu inspirisanost samom prirodom likovne materije.

Likovna materija i tehnika u ovom slučaju nisu sredstvo prenesenog izražavanja, već cilj transcedentnog rituala, prizivajući duh vremena kada elementi kreativnog čina nisu delovali samo svojim značenjem, već fizičkim i hemijskim svojstvima, korišćenim u procesu koji ne simboliše ovaploćenje nebeskog stanja u ljudsko telo (iz Oca u Sina) već preusmerenje ljudskog tela u nebesko stanje (Vaznesenje Bogorodice). Arhetipskom putanjom ženskog stvaralačkog principa, ove slike feminizacije žele da preobraze pogled posmatrača od gledaoca ka čitaocu, od učenika ka majstoru, od Marsa ka Veneri, od muškarca ka ženi, i tako u Krug.

Marko Kostić     

 

 

 

Novovekovni alhemičarski amblem br.33 ( iz opusa Mihaela Maeira, Atalanta Fugiens, 17. vek) je centralni motiv za razvoj izložbe Drugo dva. Amblem br.33 označava početni stupanj u alhemijskom procesu preobražaja prvobitne materije (hermafrodita) u najvišu – koja se simbolično prikazuje kao androgin. Kao arhetip sjedinjenja muškog i ženskog principa, androgin predstavlja cilj alhemije i krajnju svrhu čovekovih nastojanja da dostigne celovitost. Izložba Drugo dva je koncipirana kao ilustracija četiri stupnja alhemijskih operacija, simboličkih slika preobražaja, ili predstava različitih faza psiholoških procesa : Nigredo „crnilo“ (stanje razdvajanja i polarnosti), Albedo „Belilo“ (pročišćenje), Citrinatis „žućenje“ (stanje tranzicije) i Rubedo „crvenilo“ (stanje osvešćenosti i reda). Revidiranjem originalnih ezoterijskih simbola stvaram narativ koji izražava savremeno žensko iskustvo i interpretaciju nasleđenih tradicionalnih predstava muško/ženskog principa i celosti u kontekstu procesa individuacije.

Natalija Simeonović

 

 

Rad Natalije Simeonović u poslednje vreme, posle njene ekspresionističke faze koja je bila njen snažni i autentični opis ovog sveta, sada bi mogao da se svede na smirenu predstavu nas androgena, do podne muškarac, od podne žena, a noću i jedno i drugo u istom telu. Idealno stanje gde se sve sile univerzuma stapaju u jednu jedinstvenu i idealnu silu, dovoljnu samoj sebi. Sunce i Mesec, muško i žensko, svetlo i tama, hladno i vrelo, sve je toliko različito, a toliko jedno. Delo Natalije Simeonović nam predlaže da uđemo u stanje gde se sve suprotne sile potiru, tako što ženskim stvaralačkim arhetipskim pogledom  sve postaje moguće, gde postajemo apsolutni, jer u nama sadržimo sve. Da bi ušli u taj svet, pogledajmo ove slike naslikane ženskim rukama i senzibilitetom koji kao Mesec prema Suncu, kao zemlja prema nebu, kao žena prema muškarcu, sasvim posebno, specifično govore o apsolutnom.

Simeonovićeva nas njenim slikama upućuje i na tu mogućnost.

Miloš Šobajić

 

Natalija Simeonovic`s work after her expressionistic phase, which was her powerful and authentic description of this world, is recently moderated to a calm image of us androgens, till noon men, from noon women and during the night both in the same body. The perfect condition where the forces of the universe merge in one unique wholeness and self-sufficient ideal force. The Sun and Moon, male and female, light and darkness, heat and cold, so different yet so much like one. The opus of Natalija Simeonovic suggests that we should enter a condition where all contrary forces are canceled by the female creative archetype view, where everything becomes possible and we become absolute, because we enclose everything within. In order to enter this world, let us look at these paintings done by woman hands and sensibility, who like the Moon to the Sun, earth to the sky, woman to man, speak quite uniquely of the absolute.

Simeonovic`s  paintings indicate this possibility to us.

Miloš Šobajić

Otvorena izlozba - Doktorski umetnicki projekat - DRUGO DVA - Natalije Simeonovic, Gal.SULUJ,Bgd

Oktobar 2013.godine

Stipendije / pohvale

 

- 2000. god. Dobitnica stipendije italijanske vlade za specijalizaciju pri Akademiji lepih 

                   umetnosti, Firenca, Italija

- 2003.god. Specijalna pohvala 21. Oktobarskog salona, Galerija za kulturu, Kovin

Samostalne izlozbe:

 

- 2013.god. Doktorski umetnicki rad, Galerija SULUJ, Bgd

- 2011.god. O-odvojenosti, Prodajna galerija Beograd, Beograd

- 2007.god. Put Sahare, Muzej Africke umetnosti, Afro festival dikumentarne fotografije

                      Acacus - deset godina posle, Galerija El Said, Tripoli, Libija

- 2006.god. Izlozba slika, Moderna galerija Narodnog muzeja, Kragujevac

- 2004.god. Izlozba slika, likovni salon Doma kulture, Cacak

- 2003.god. Niz maticu, Galerija centra za kulturu, Kovin

- 2002.god. Niz maticu galerija Fakulteta likovnih umetnosti Beograd

- 1999.god. Izlozba crteza, Galerija SKC-a, Kragujevac

- 1998.god. Izlozba slika, Galerija SKC-a, Kragujevac

- 1998.god. Izlozba slika, Galerija " Stari grad", Kotor

- 1997.god. Putovanja, Galerija Art House, Tripoli, Libija

 

Stipendije / pohvale

 

- 2000.god. Dobitnica stipendije italijanske vlade za specijalizaciju pri Akademiji lepih umetnosti, Firenca, Italija

- 2003.god. Specijalna pohvala 21.Oktobarskog salona, Galerija za kulturu Kovin.

 

 

Kolekcije

 

Kolekcija Ministarstva kulture Republike Srbije( 1998 )

Kolekcija Egipatske ambasade u Beogradu.

Privatne kolekcije u zemlji i inostranstvu ( Svedska, Norveska, Nemacka, Japan, SAD, Hrvatska, Egipat, Libija).