Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Vest
 • Konkurs za otkup umetničkih dela.... - 24. 05. 2016.
  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА РАСПИСУЈЕ

   

  К О Н К У Р С

   

  за откуп уметничких дела насталих у протеклих пет година

   

   

       Предмет конкурса је прикупљање предлога за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности насталих у протеклих пет година, као и финансирање настајања нових уметничких дела савремених уметника. Конкурс се расписује на основу Конкурса Министарства за културу и информисање Републике Србије за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2017.годину.

   

  Критеријуми:

   

  1. Право учешћа имају сви ликовни, примењени и мултимедијални академски  уметници.

  2. Разматрана ће бити само дела настала у протеклих пет година.

  3. Предност имају завичајни уметници, рођењем или радом везани за Средњобанатски округ.

  4. Усклађеност уметничког дела са амбијенталном целином КЦЗР-а.

  5. Дело савремене уметничке форме и израза.

   

  Документација за конкурс треба да садржи:

   

   

  1.      Професионалну биографију уметника о чијем је делу реч.

  2.      Визуелна документација: фотографије уметничких дела који се предлажу за финансирање/ скице уметничких дела за чије се настајање конкурише; опционално - каталози, портфолио и други штампани материјали уметника, установе културе, и/ или визуелни материјали на CD-у.

  3.      Детаљан опис уметничког дела/пројекта (назив дела, димензије, техника, година настанка, концепција...).

  4.      Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)

   

       Конкурсни материјал се може доставити на електронску адресу sandra.banjanin@gmail.com , или поштом на:

  Културни центар Зрењанина

  (за ликовни конкурс)

  Народне омладине 1

  23 000 Зрењанин

   

       Уколико се шаље поштом, сав метеријал доставити и у електронском облику (на компакт диску, 300 дпи). Конкурсни материјал се не враћа, а непотпуни конкурсни материјал неће бити разматран. Послате фотографије, уколико дела буду финансирана, ће бити коришћене за штампани материјал и графичка решења.

   

       О одабиру дела која се шању на Конкурс Министарства, одлучује Уметнички савет Изложбеног салона  Културног центра Зрењанина. Сви пријављени аутори ће бити обавештени о резултатима конкурса КЦЗР-а путем и-мејла до краја јуна 2017. године. О финансирању одабраних дела одлучује комисија Министарства културе и информисања.

   

       У Зрењанину, 24. 5. 2017. године

   

  Директор Културног центра Зрењанина, Горан Маринковић